Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 91.8%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Miss O Sullivan am eu presenoldeb uchel …

Read more

Clwb ar ol ysgol/ After school cluc w/c 8.4

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UOTUzVVZCM01UWlBHTThYQlcwMlpGS1JYSiQlQCNjPTEu Bydd y ffurflen ar agor tan 12:00, Dydd Gwener y 5ed o Ebrill The form will be open until …

Read more

Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.5%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Blwyddyn 5 a 6 Mrs Jones …

Read more