Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 90.2.%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Lisa Jones am eu presenoldeb uchel o 96%
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 90.2%. Congratulations to Mrs Lisa Jones’s class for their high attendance of 96%
image-1.jpg