Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 92.5%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Wycherley am eu presenoldeb uchel o 99.2%
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 92.5%. Congratulations to Mrs Wycherley’s class for their high attendance of 99.2%
image-2.jpg