Rhieni blwyddyn 6/ Year 6 parents

Os nad ydych eto wedi archebu eich llun ysgol, does dim cost postio i’r archebion  sy’n cyrraedd cyn dydd Mawrth y 18fed o Fehefin gan fydd y lluniau yn cael eu anfon i’r ysgol. 
If you haven’t yet ordered the class photo, all orders before Tuesday the 18th of June are free delivery as the photos will be sent to the school.