Manylion Cyswllt / Contact Details

Ffon/Tel: 01978 351168
Ebost/Email: mailbox@bodhyfryd-pri.wrexham.sch.uk

Ysgol Bodhyfryd
Range Road
Wrexham
LL13 7DA