Croeso i Ysgol Bodhyfryd!

Croeso i wefan Ysgol Bodhyfryd. Mae cymuned yr ysgol yn un deuluol a chynhwysol. Ein bwriad yw cynnig ystod o brofiadau gwerthfawr, diddorol a chyfoethog, a datblygu disgyblion sy’n aelodau gwerthfawr o gymuned yr ysgol. Mae’r amgylchedd yn un byrlymus, lle mae perthynas arbennig rhwng ein disgyblion a’n staff. Gobeithio bydd y safle we o ddefnydd i chi.

Welcome to the Ysgol Bodhyfryd website. We are a familial and inclusive community. We aim to give our pupils a vareity of rich and interesting experiences, and develop our pupils to be important members of the school community. There is a lively learning environment, and the relationship between the pupils and staff is a special feature of the school. We hope the website will be useful.

Miss N Davies
Pennaeth/Headteacher

  • Clwb yr Urdd/ Urdd club - 20.05.2024