Calendr / Calendar

Subscribe to this calendar below!

Meh/Jun 2024

Llu/MonMaw/TueMer/WedIau/ThurGwe/FriSad/SatSul/Sun
1
2
3
4
 • Gymnasteg Meithrin a Derbyn Mrs C Penge a Bl 3 a 4 Mrs S Evans / Gymnastics Nursery & Reception Miss K Phillips & Year 3 & 4 Mrs S Evans
5
 • Profiadau cyntaf cerdd Bl3 / First Experience Year 3
6
7
8
9
10
 • Mabolgampau Bl3a4/ Sports day Years 3&4
11
 • Gymnasteg Meithrin a Derbyn Miss K Phillips a Bl 3 a 4 Mrs J Parry / Gymnastics Meithrin & Derbyn Miss K Phillips & Years 3 & 4 Mrs J Parry
12
13
 • Sioe Rala Rwdins Blynyddoedd Derbyn 1 a 2 yn yr Stiwt /Rala Rwdins Shoe Years Derbyn 1 & 2 at the Stiwt
14
15
16
17
 • Blwyddyn 6 yn Ysgol Morgan Llwyd / Year 6 at Ysgol Morgan Llwyd
18
 • Blwyddyn 6 yn Ysgol Morgan Llwyd / Year 6 at Ysgol Morgan Llwyd
19
20
 • Blwyddyn 6 yn Ysgol Morgan Llwyd / Year 6 at Ysgol Morgan Llwyd
21
 • Gwersi Nofio Bl 5 a 6 / Swimming Lesson Year 5 & 6
22
23
24
 • Ymweliad Blwyddyn 6 a Gaerdydd / Year 6 Visit to Cardiff
25
 • Blwyddyn 6 yn Gaerdydd / Year 6 in Cardiff
26
 • Blwydddyn 6 yn Gaerdydd / Year 6 in Cardiff
27
 • Ffair Haf / Summer Fair
28
 • Gwersi Nofio Bl 5 a 6 / Swimming Lessons Year 5 & 6
29
30

 

Subscribe to this calendar

iOS Calendar (iPhone/iPad/iPod)
Press and hold this link and choose ‘Open in Calendar’ when prompted

Google Calendar
Click this link and proceed to the ‘desktop version’ if prompted

Other
Copy and paste this URL into any calendar product that supports the ical format:
https://calendar.google.com/calendar/ical/mailbox%40bodhyfryd-pri.wrexham.sch.uk/public/basic.ics