Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 92.6%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Non Jones, dosbarth Ms …

Read more

Clwb ar ol ysgol/ After school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UOEQwNlBYTkdaMzJBQTBRNFRMNE9NUTdTUiQlQCNjPTEu

Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.6%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Parry, Mrs Ellis a …

Read more

Clwb ar ol ysgol/ After school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9URVFZTlVJNVpPT1dOQjVKUERUU0lGT1RRWCQlQCNjPTEu

Clwb ar ol ysgol/ After school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UMVgzSEdQTjVDN0lQSExKNVFXUzg3S0I1VSQlQCNjPTEu