Clwb ar ol ysgol/ After school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UN0ZKVTM3WlZRWVUwSEVNOVRPU1pMVzdPNyQlQCNjPTEu

Cinio ysgol/ School lunches

Gweler yr atodiad gan y Sir / Please see attached letter from the county Llythyr-cinio-ysgol.docx

Clwb ar ol ysgol/ After school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UNDZKOUM5VjRGTlBUMVdHSFVQSDlaVUdLQiQlQCNjPTEu

Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.4%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Blwyddyn 1 a 2 Miss Phillips am …

Read more