Presenoldeb/ Attendnace

image.jpg

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 89.%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Miss Katie Phillips am eu presenoldeb uchel o 95.2%
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 89%. Congratulations to Miss Katie Phillips’s class for their high attendance of 95.2%