Mabolgampau/ Sports day

Yn anffodus, wrth i’r disgyblion ddechrau dod allan i’r mabolgampau, fe ddaeth y glaw!! Yn wreiddiol, y diwrnod wrth gefn oedd Dydd Mercher y 3ydd, ond gan nad yw’r rhagolygon yn edrych yn addawol, rydym am ail drefnu’r diwrnod mabolgampau ar  gyfer Dydd Llun yr 8fed o Orffennaf am 1:15. 

Unfortunately, as the pupils were on their way out to the field, the rain came! Originally, the back up date was Wednesday the 3rd of July, but as the forecast in uncertain for Wednesday, the sports day will be held on Monday the 8th of July at 1:15.