Ffair Haf/ Summer fair

Edrychwn ymlaen i’r ffair Dydd Iau. Bydd y ffair yn cychwyn am 3. Gall y disgyblion wisgo dillad eu hunain Dydd Iau, byddem yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniad, os allwch eu anfon i’r ysgol Dydd Iau os gwelwch yn dda.
We look forward to the summer fair on Thursday, the fair will start at 3. The pupils can wear their own clothes on Thursday, we would be grateful for any contribution, could you please send them to school on Thursday.