Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 92.5%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Mrs Parry am eu presenoldeb uchel o 98.1%
The school’s attendance target is 95%. Our attendance this week is 92.5%. Congratulations to Mrs Parry’s class for their high attendance of 98.1%