Menter Iaith

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn cynnal dau ddigwyddiad dros Zoom wythnos nesaf. Gweler y manylion isod    Cwis …

Read more

Lluniau dosbarth/ Class photos

I’ch atgoffa, bydd y dosbarthiadau yn cael llun dosbarth yfory/ To remind you, Tempest will be taking class photographs tomorrow. 

Holiadur/ Questionnaire

Diolch os ydych wedi cwblhau’r holiadur ar gyfer nosweithiau rhieni. Os nad ydych wedi cael cyfle eto, byddem yn ddiolchgar …

Read more

Archebu clwb ar ol Ysgol/ After school booking form

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UN1pFT1VTTU5aSENBSkJHNU5QUEtMWjc4Qi4u Fill | Clwb ar ol ysgol/ After school club booking form / forms.office.com

Clwb brecwast/ Breakfast club booking form

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UQ0c0WVZBQkwwNjBDREpUUDVHV1FBQUNIVi4u Fill | Archebu clwb brecwast/ Breakfast club booking form / forms.office.com