Cyfnod allweddol 2/ Key stage 2

PLANT BLYNYDDOEDD 3 a 4, 5 a 6. 

GWERSI DAWNSIO GYDA UMA. 

Mi fydd Uma yn yr ysgol am y bedair wythnos nesaf i gynnal gwersi dawnsio gyda’r plant. 

Bydd blynyddoedd 3 a 4 yn cael eu sesiynau nhw ar ddydd Mawrth a blynyddoedd 5 a 6 ar ddydd Mercher.  

Gofynnwn am gyfraniad o £2 yr wythnos am y gwrsi hyn (£8.00 am y bedair wythnos). 

Caiff y plant wisgo eu gwisg ymarfer corff i ddod i’r ysgol ar y diwrnodau yma. 

 

DANCE CLASSES WITH UMA. 

Uma will be at school for the next four weeks to teach dance to the children. 

Years 3 and 4 will have their sessions on Tuesdays and years 5 and 6 on Wednesdays. 

We ask for a contribution of £2 a week towards these sessions (a total of £8.00). 

The children can wear their PE kits to school on these days. 

 

Diolch yn fawr/thank you.