Grant dillad ysgol i rieni/ Uniform grant for parents

Gweler y linc isod am wybodaeth am sut i hawlio grant ar gyfer dillad ac adnoddau ysgol os ydych yn derbyn cinio ysgol am ddim  ac os yw eich plentyn yn y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1, 3 neu 5 ac os nad ydych eto wedi gwneud cais yn ystod 20/21. Y dyddiad cau yw 30.06.21. Bydd ceisiadau ar gyfer 21/22 i ddisgyblion y Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 3 ar agor o’r 15fed o Orffennaf.
Please see attached link for information on how to apply for a grant to contribute towards school uniform if you receive free school meals for pupils in the reception class, Year 1, 3 or 5 and if you have not already made an application during 20/21. The closing date is on the 30.06.21. Applications for 21/22 for Reception and Year 3 pupils will be open from the 15th of July.