Dosbarth Mrs Evans Blwyddyn 3 a 4/ Mrs Evans’s year 3 and 4 class

Gan na gynhaliwyd nosweithiau rhieni cyn hanner tymor ar gyfer dosbarth Mrs Evans, bydd cyfle i chi gael trafod eich plentyn ar y 22ain o Fehefin( rhwng 1 a 4 o’r gloch) ac ar y 23ain o Fehefin (rhwng 1 a 5 o’r gloch) gyda Mrs Perkins. Byddwn yn defnyddio system school cloud unwaith eto. Mae’r system yn fyw i chi archebu lle.
As the parents evening for the class was cancelled before half term, there will be an opportunity for you to discuss your child on the 22nd of June (between 1 and 4 o’clock) and the 23rd of June (between 1 and 5 o’clock) with Mrs Perkins. This will be arranged using the same ‘school cloud’ system. The system is now live for you to book a slot.