Diwrnod di wisg/ Non uniform day

Bydd diwrnod di wisg Dydd Llun nesaf y 28ain o Fehefin. Does dim gorfodaeth ond os hoffech wneud cyfraniad bydd yr arian yn mynd i GRHA yr ysgol ac i Dŷ Gobaith.
There will be a non uniform day next Monday the 28th of June. If you would like to make a contribution the money raised will go to the PTA and to Hope House.