Newyddion: Seesaw

Annwyl rieni/gofalwyr Byddwch yn derbyn llythyr a QR cod Seesaw ar gyfer eich plant . Pwrpas yr ap yw hwyluso …

Read more

Our first piece of news!

Ysgol Bodhyfryd, Brynycabanau Road, Wrexham enjoy the company of residents from Pendine’s Hillbury Care Home who attended a concert at …

Read more