Newyddion: Seesaw

Annwyl rieni/gofalwyr

Byddwch yn derbyn llythyr a QR cod Seesaw ar gyfer eich plant . Pwrpas yr ap yw hwyluso cyswllt o ysgol i adref ac i rannu profiadau a gweithgareddau eich plant.

Dyma fideo byr yn egluro sut i ddechrau defnyddio Seesaw. Mae’n holl bwysig mai’r app Seesaw Class rydych yn defnyddio. Hefyd os oes gennych fwy nag un plentyn yn yr Ysgol rhaid mewngofnodi i bob cyfrif yn unigol felly cadwch eich cod yn saff .

Gobeithio byddwch yn mwynhau cael cip olwg ar weithgareddau a phrofiadau eich plant yn yr ysgol.


Dear parents/carers,

You will receive a letter containing an individual Seesaw QR code for your children. The purpose of the app is to enable easy communication from school and home and to help share your children’s school activities and experiences with you at home.

Here is a brief video explaining how to access and start using Seesaw. It is important to use Seesaw Class in order to share work. If you have more than one child in the school you will need to sign in individually to access your child’s work and teachers.

We hope you enjoy getting a bit more of an insight into your children’s busy school life.