Blwyddyn / Year 1 & 2: gwersi ‘byw’ ar lein / ‘live’ online lessons

Bydd blwyddyn 1 a 2 yn cynnal gwersi ‘byw’ ar lein yn ystod y tair wythnos olaf, bob dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau am 9:15 y bore yn ol eu dosbarth ac am 2:00 y prynhawn fel blwyddyn gyfan. Cofiwch mewngofnodi ar Microsoft teams i ymuno. Bydd rhaid i chi ddefnyddio cyfrif HWB eich plant i fewngofnodi.
Dyma fideo fer yn egluro sut i ymuno.

Year 1 and 2 will be holding ‘live’ online classes over the next three weeks every, Tuesday, Wednesday and Thursday at 9:15 as part of your child’s usual class and at 2:00 pm as a whole year group. Remember to log on to Microsoft teams to join. You must use your child’s HWB account to log in.
Here is a short video explaining how to.

Staff 1 a 2