Rhieni Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 parents

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k0o5uWduIjdMjG0o2rGjMhtUNTQyTjJaVUpOTFpFR0E5VVIyMDRTWERNTi4u Gweler y linc gan Ysgol Morgan Llwyd i rieni Blwyddyn 5 a 6/ Please see the link attached by …

Read more

Clwb ar ol ysgol/ After school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UOVNOS0ZCR1JKRThPVVgzWExUWE9HNEs2MyQlQCNjPTEu

Clwb brecwast/ Breakfast club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UMjdWS045TjRLNllNS1lNTzVIM0c0TzE5ViQlQCNjPTEu

Dathlu diwylliannau/ Celebrating cultures

Gweler yr atodiad/ Please see attached letter https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UN085TjJON0FFUFMyQTFHQzE2WVY2REdTWCQlQCNjPTEuhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UN085TjJON0FFUFMyQTFHQzE2WVY2REdTWCQlQCNjPTEu Parti-Diwylliant.pdf

Eisteddfod

Diolch yn fawr i bob am gystadlu mor wych yn yr Eisteddfod, roedden ni’n falch o berfformiad pob un ohonoch. …

Read more

Clwb ar ol ysgol/ After school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UODMyNDRaQjVJT0E5R1ZETFFRVDVQQlNGVSQlQCNjPTEu

Clwb brecwast/ Breakfast club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UNlU3OVUxRkxZTFAzUUxWUlAyOFg4V080QyQlQCNjPTEu