Corff llywodraethol/ Governing body

Gweler yr atodiad/ see attached letter Llythyr-i-rieni-22.4.21-am-le-gwag-ar-y-Bwrdd-Llywodraethol-i-Riant-Lywodraethwr-newydd.docx Llythyr-Saesneg-i-rieni-22.4.2021-am-le-gwag-ar-y-Bwrdd-Llywodraethol-i-Riant-Lywodraethwr-newydd.docx