New curriculum in Wales

https://hwb.gov.wales/api/storage/44b74558-5d89-4a5b-bf54-32bd6dcad1c0/a-new-curriculum-in-wales-a-guide-for-children-young-people-and-families.pdf Here is some information regarding the new curriculum, which will be statutory in primary schools from September 2022. We …

Read more

Bl 5 a 6/ Years 5 and 6

Annwyl Rieni Bwriadwn gynnal diwrnod Rhyfeloedd yn yr ysgol ddydd Iau yma. Rydym wedi gwahodd Mr Tony Cope i fewn i’r ysgol a bydd yn dod a bob math o arteffactau rhyfel gyda fo.   Cost y digwyddiad yw £1.00 i bob plentyn gan y bydd yrysgol yn talu’r heliw o’r gost. Diolch am eich sylw. Dear Parents We will be having a …

Read more