Linc archebu clwb brecwast/ Breakfast club link

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UQTRMUjZYS1hGUkpVVFdBVEM1MVA3RzlFRSQlQCNjPTEu Ymddiheuriadau, nid oedd linc yn yr ebost Dydd Gwener/ Apologies there was no link in the email sent on …

Read more

Diolch/ Thank you

Llongyfarchiadau mawr i bawb am gystadlu mor wych yn yr Eisteddfod Sir heddiw, roeddem yn falch o bob un ohonoch! …

Read more

Cylch Meithrin

Gweler yr hysbyseb am swydd yng nghylch Meithrin Bodhyfryd/ Please see attached job advert for Bodhyfryd Cylch Meithrin 

Clwb ar ol ysgol/ Afer school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UMFpBMTNKUVQyNUdQQVlIVjE0RkhZMTZHNyQlQCNjPTEu

Rhieni Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 parents

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k0o5uWduIjdMjG0o2rGjMhtUNTQyTjJaVUpOTFpFR0E5VVIyMDRTWERNTi4u Gweler y linc gan Ysgol Morgan Llwyd i rieni Blwyddyn 5 a 6/ Please see the link attached by …

Read more

Clwb ar ol ysgol/ After school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UOVNOS0ZCR1JKRThPVVgzWExUWE9HNEs2MyQlQCNjPTEu

Clwb brecwast/ Breakfast club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UMjdWS045TjRLNllNS1lNTzVIM0c0TzE5ViQlQCNjPTEu