Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 93.4%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Blwyddyn 1 a 2 Miss Phillips am …

Read more

Clwb ar ol ysgol/ After school club

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k4XE-nb0l_FEuIyw-B25JB9UOFNBSk9BWjc3Uzg5QUxZT0NHSEpKWFRMVSQlQCNjPTEu

Presenoldeb/ Attendance

Targed yr ysgol yw 95%. Presenoldeb yr wythnos yma yw 95.3%. Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Miss Phillips ac i ddosbarth Mrs Ellis …

Read more