Pwysig, Trefniadau diwedd tymor/ Important, End of term arrangements

Pwysig/ Important
Gweler yr atodiad rydym wedi derbyn gan yr awdurdod addysg. Gweler y linc isod os ydych angen darpariaeth wythnos nesaf/ Please see attached letter which we have received from the LEA. Please see linc below if you need provision next week.