Parcio/ Parking

Er gwybodaeth, yr ydym wedi derbyn y llythyr yma heddiw sy’n cyfeirio at waith ar Ffordd Monger sy’n dechrau yn y flwyddyn newydd a fydd yn cael effaith ar drefniadau rhai o ran gollwng/ pigo plant i fyny.
For information, we have received a letter today which notes work on Monger Road which will start in the new year and will impact drop off and pick up arrangements for some parents.