Llythyr yr Haf/ Summer term letter

Gweler yr atodiadau sy’n cynnwys dyddiadau a gwybodaeth pwysig/ Please see attached letters which contains important dates and information
Os hoffech gopi papur yna cysylltwch a’r swyddfa/ If you would like a paper copy please contact the office