Llythyr i rieni a gofalwyr/ Letter to parents and guardians

Wedi atodi mae neges gan y gwasanaeth profi, olrhain ac amddiffyn i rieni a gofalwyr.
Attached is a letter from the test, trace and protect team to parents and guardians