Holl rieni/ All parents

Gweler y llythyr sydd wedi atodi. Hoffwn gadarnhau nad oes unrhyw gyswllt rhwng y ddau achos.
Please see attached letter. I would like to emphasise that both cases are unrelated
.