Gwybodaeth pwysig am ginio ysgol/ Important information about school meals

Gweler yr atodiad. Rydym wedi derbyn diweddariad gan y Sir am drefniadau cinio o Fedi ymlaen. 
Please see attached letter. We have received information from the county regarding school meals from September.