Gweithredu diwydiannol/ Industrial action

Gweler yr atodiad/ Please see attached letter