Cwricwlwm Bodhyfryd/ Bodhyfryd curriculum

Dyma gyflwyniad i chi am ein cwricwlwm newydd i Ysgol Bodhyfryd gan ddisgyblion Cyngor yr Ysgol. Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech chi’n llenwi’r holiadur sydd wedi atodi. Mae’r holiadur ar agor tan 1:00 ar Ddydd Gwener yr 24eg o Fehefin .Yn ogystal â gwrando ar syniadau eich plant, mae eich barn chi yn holl bwysig wrth i ni ail edrych ar beth sy’n bwysig ym myd ysgol a phrofiadau eich plant.  Gobeithiwn weithio gyda’n gilydd er mwyn cynnig pob cyfle i baratoi at ddyfodol llwyddiannus.

Here is a presentation on our new Curriculum for Wales for Ysgol Bodhyfryd which has been produced by the School Council. We would be very grateful if you could spend some time filling in the attached questionnaire. The questionnaire is open until 1:00 on Friday the 24th of June. We are talking with and listening to your children’s ideas, however your opinions are vital to us as we re-evaluate and reimagine what’s really important within your children’s school life and experiences. We hope to hear your ideas and work together to offer every opportunity for your children to prepare for a successful future.

Rydym yn llunio gweledigaeth ar gyfer y Cwricwlwm newydd sy’n dod i rym Medi 2022. Fel rhan o hyn, yr hoffem eich barn chi fel rhieni a gofalwyr. Diolch am gwblhau y ffurflen yma. We are formulating our vision for the new curriculum which will come into place in September 2022. As part of this, we would value your opinion as parents and guardians. Thank you for you time filling in this form.
forms.office.com