Canllaw pwysig i rieni/ Important guidance for parents

Gweler canllawiau i rieni a gwarchodwyr gan Awdurdod Lleol Wrecsam. Mae’n hanfodol dilyn y canllawiau er mwyn sicrhau ein bod yn cadw’n ddiogel, yn enwedig yn sgil cyfyngiadau pellach. O Ddydd Llun nesaf, byddwn yn cwtogi’r amser gollwng ychydig yn y bore. Bydd posib gollwng eich plentyn rhwng 8:40 a 8:55. Diolch i’r holl staff am eu gwaith caled, mae wedi bod yn hyfryd gweld y disgyblion yn hapus yn yr ysgol. Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r seibiant dros hanner tymor.

Attached is advice for parents and carers from Wrexham Borough County Council. It’s vital that we all follow the guidelines, especially in light of further restrictions due to the national lockdown. From next Monday, we will reduce the drop off time in the morning. You will be able to drop your child between 8:40 and 8:55. Thank you to the staff for their hard work in ensuring a happy and safe environment for the pupils during these challenging times. It’s been lovely to welcome the pupils back. I hope you all enjoy the half term break.