Adroddiad blynyddol Llywodraethwyr i rieni/ Governors annual report to parents

Gweler adroddiad cryno Llywodraethwyr i rieni. os hoffech gopi o’r Adroddiad Llawn, yna cysylltwch gyda swyddfa’r ysgol.
Please see attached a synopsis of the Governors report to parents. If you would like a copy of the full report, please contact the school office.