Ysgol ar gau 10.3.23/ School closed 10.3.23

Yr ydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gau yr ysgol heddiw yn dilyn yr eira dros nos a’r rhagolygon am fwy o dywydd garw yn yr oriau nesaf. Rydym yn sylweddoli bod hyn yn anghyfleus i deuluoedd, ond diolchwn i chi am eich dealltwriaeth.
We have made the difficult decision to close the school today following the snow overnight and the forecast for more snow in the next few hours. We realize that this is inconvenient but we appreciate your understanding.