Ymweliad i’r sinema/ Cinema visit

Bydd disgyblion yr Adran Iau yn mynd i’r sinema Dydd Gwener. Cost yr ymweliad yw £5. Gallwch dalu yn awr am yr ymweliad gan ddefnyddio Parent Pay. Diolch.
Years 3 to 6 will be going to the cinema on Friday. You can now pay the £5 by using Parent Pay. Thank you.