Ymarfer Cor/ Choir practice

Ni fydd ymarfer cor Dydd Mawrth y 29ain o Dachwedd. Bydd ymarfer olaf y cor ar y 6ed o Ragfyr.
There will not be a choir practice on the 29th of November. The last practice will be on the 6th of December.