Wythnos nesaf/ Next week

I’ch atgoffa, bydd Temperst yn yr ysgol Dydd Llun yn tynnu lluniau unigol a lluniau teulu. Gan fod hi’n ddiwrnod hyfforddi ar y 28ain o Hydref, bydd yr ysgol yn cau ar gyfer hanner tymor ar Ddydd Iau y 27ain.
To remind you, Tempest will be taking individual and family photos next week on Monday. Also, as the 28th of October is a staff training day, the school will close for half term on Thursday the 27th of October.