Wythnos nesaf/ Next week

Cawsom wythnos hyfryd o gyngherddau, a braf oedd croesawu ein teuluoedd yn ol i’r ysgol. Llwyddwyd i gasglu ychydig dros £750  ar gyfer Ty Gobaith, diolch yn fawr i chi am eich cyfraniadau.

Dyma’r dyddiadau ar gyfer partion Nadolig yr ysgol. Gall y disgyblion wisgo dillad eu hunain ar gyfer y partion. Gall yr holl blant hefyd wisgo dillad eu hunain Dydd Gwener nesaf.

19.12.22 – Blwyddyn 5 a 6
20.12.22 – Blwyddyn 1 a 2
21.12.22 – Blwyddyn 3 a 4

(Bydd neges ar See Saw ar gyfer y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn) 

We have had a wonderful week of Christmas concerts, and it was so lovely to be able to welcome our families back.  Just over £750 was raised for Hope House, thank you so much for your generosity.

Here are the dates for the Christmas parties. The pupils can wear their own clothes on the day of their party. All pupils can also wear their own clothes next Friday. 

19.12.22 – Years  5 a 6

20.12.22 – Years  1 a 2

21.12.22 – Years   3 a 4
(A message will be posted on See Saw for the Nursery and Reception classes)