Wythnos iach/ Healthy week

Mae ein wythnos iach wedi dechrau yn dda heddiw, a gan fod y tywydd yn garedig a allwch chi sicrhau fod eich plentyn yn gwisgo eli haul, het haul, ac yn cofio diod. 

Diolch

Our healthy week is off to a great start and as the weather is being kind to us could you please ensure that all the children have a drink bottle, sun hat and  suntan lotion on.
Thank you.