Tywydd poeth Hot weather

Oherwydd y tywydd poeth, cewch ddod i’r ysgol yn eich gwisg addysg gorfforol (siorts du a crys-t coch pan yn bosib)am weddill yr wythnos. Cofiwch eich eli haul, het a digon o ddiod. Diolch
Because of the hot weather you can come to school in your p.e kit for the rest of the week. (Black shorts and red top where possible. ) Remember your sun cream, hat and water bottle. Thank you