Tywydd poeth/ Hot weather

Er ei bod yn hyfryd gweld yr haul, mae’n bwysig ein bod yn ddiogel yn y tywydd poeth. Os gall y disgyblion ddod a potel ddwr gyda nhw os gwelwch yn dda ac oes posib gwneud yn siwr bod y disgyblion yn defnyddio eli haul. Mae croeso i’r disgybion wisgo siorts, ac yr ydym yn annog y disgyblion i wisgo het. Diolch yn fawr.
Although it is lovely to see the sun, it’s important that the pupils are safe in the hot weather. Could you ensure that your child has a water bottle and that they apply sun cream. The pupils are welcome to wear shorts, and we encourage the pupils to wear a hat. Thank you.