Trefniadau wythnos nesaf Next week

Trefn yr wythnos / This week POB DOSBARTH / ALL CLASSES) Blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 and 6 Dydd Llun / Monday Gwisg ysgol / school uniform. Dydd Mawrth / Tuesday Gwisg ysgol / school uniform. Dydd Mercher/ Wednesday Gwisg ysgol / school uniform. Dydd Iau / Thursday Gwisg Nadolig parti a trainers /Christmas party clothes and trainers Dydd Gwener / Friday Dim ysgol / No school Trefniadau Meithrin Derbyn Bl1 a 2 wythnos nesaf fel a ganlyn/ Arrangements for next week for Nursery Reception Years 1 and 2 as follows: Dydd Llun/ Monday – gwisg ysgol/ school uniform Dydd Mawrth/ Tuesday – dillad parti/ party clothes Dydd Mercher/ Wednesday- dillad ysgol/ school uniform Dydd Iau/ Thursday – dillad eich hunain/ own clothes Bl3a4 Yrs 3and 4 Dydd Llun / Monday Gwisg ysgol / school uniform. Dydd Mawrth / Tuesday Gwisg Nadolig parti a trainers /Christmas party clothes and trainers Dydd Mercher/ Wednesday Gwisg ysgol / school uniform. Dydd Iau / Thursday Gwisg ysgol / school uniform. Dydd Gwener / Friday Dim ysgol / No school Diolch