Trefniadau wythnos nesaf/ Next week arrangements

Gall y disgyblion sy’n mynychu’r hwb ar gyfer gweithwyr hanfodol wisgo dillad eu hunain wythnos nesaf. Yr ydym yn bwriadu defnyddio’r ardaloedd tu allan a bydd gweithgareddau addysg gorfforol felly os gall y disgyblion wisgo dillad addas. Diolch. 
The pupils who will be attending school next week can wear their own clothes. We hope to use the outside area and have physical education lessons therefore could the pupils bring suitable clothes. Thank you.