Trefniadau diwedd y dydd/ End of day arrangements

Nid oes posib i rieni bigo’r disgyblion o’r buarth. Bydd disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn mynd trwy ddrws y Neuadd, a bydd disgyblion Blynyddoedd 3 i 6 ar gae yr ysgol. Bydd disgyblion y dosbarth derbyn yn mynd allan fel arfer ar y buarth bach. Diolch yn fawr.
It will not be possible to use the school yard to pick up the pupils at the end of the day. Year 1 and 2 pupils will come out from the Hall entrance. Years 3 to 6 will be out on the school field. Reception pupils will be picked up as usual from their small yard. Thank you.