Trefniadau ar gyfer hysbysu’r ysgol o achos positif neu negatif o Covid dros y penwythnos/ Arrangements for reporting a negative or positive result of Covid over the weekend

Nodyn atgoffa rhieni sy’n mynychu’r ddarpariaeth ar gyfer gweithwyr allweddol ar hyn o bryd/ A reminder to parents who use the critical workers provision at the school

Os ydych yn derbyn canlyniad prawf Covid ar ôl 4 o’r gloch ar Ddydd Gwener neu dros y penwythnos ar gyfer eich plentyn, allwch chi anfon neges yn syth i’r rhif symudol isod. Rydym hefyd yn gofyn am lun o’r neges yr ydych yn derbyn. Diolch yn fawr.If you receive a positive or negative test for Covid after 4:00 on Friday or over the weekend for your child could you please contact the mobile number below as soon as possible. We also ask for a screenshot of the test result. Thank you.

Rhif ffôn/ Phone number: – 07895497725