Trefniadau adrodd prawf positif/ Arrangements for reporting a positive Covid test

Nodyn atgoffa rhieni sy’n mynychu’r ddarpariaeth ar gyfer gweithwyr allweddol ar hyn o bryd/ A reminder to parents who use the critical workers provision at the school

Os yw eich plentyn yn derbyn canlyniad prawf positif Covid ar ôl 4 o’r gloch ar Ddydd Gwener ac yn ystod gwyliau hanner tymor, allwch chi anfon neges yn syth i’r rhif symudol isod. Diolch yn fawr.


If your child receives a positive test for Covid after 4:00 on Friday and during the holiday please contact the mobile number below as soon as possible. Thank you.


Rhif ffôn/ Phone number: – 07871 259680