Trefniadau adrodd canlyniad prawf Covid dros y penwythnos/ Arrangements for reporting Covid test results over the weekend

Gweler yr atodiad/ See attachment.