TREFNIADAU ADRODD ACHOS POSITIF COVID YN YSTOD Y GWYLIAU/ REPORTING A POSITIVE COVID CASE OVER THE CHRISTMAS HOLIDAY

Rhif ffôn cywir/ Correct phone number
Mae’r rhif ffôn ar gyfer adran Food and farming yn anghywir. Y rhif cywir er mwyn cysylltu pe byddai achos covid positif yn ystod y gwyliau yw 01978 297120

The phone number for the Food and farming department was incorrect. The correct number should you need to phone regarding a positive covid case over the holiday is 01978 297120