Trafnidiaeth Medi 2020/ Transport for September 2020

Os ydych yn credu bydd eich plentyn angen trafnidiaeth ysgol ym Mis Medi, mae angen gwneud cais erbyn y 31ain o Fai. Mae hyn yn cynnwys disgyblion a fydd yn mynd i Flwyddyn 7 ym Mis Medi. Cliciwch ar y linc isod. 
If you believe your child will need school transport for September, you need to make a request by the 31st of May. This includes pupils who will be in Year 7 in September. Click on the link below for more information.