Taith sinema yfory/ Cinema visit tomorrow

Nodyn i’ch hatgoffa os gwelwch yn dda i beidio dod ac unrhywbeth sydd a chnau ynddo i’r sinema yfory gan fod gan rai plant alergedd cnau. Diolch am eich cydweithrediad. 
Just a quick reminder please not to bring anything with nuts in it to the cinema tomorrow as some children have a nut allergy. Thank you for your cooperation.