Taith Caerdydd i Flwyddyn 6/ Year 6 trip to Cardiff

Mae’n angenrheidiol ein bod yn derbyn y ffurflenni meddygol erbyn diwedd y dydd yfory. Allwch chi sicrhau os gwelwch yn dda eich bod yn cynnwys manylion am ddyddiad chwistrell tetanus eich plentyn. Os nad ydych wedi cynnwys y wybodaeth yma, allwch chi anfon y manylion ar bapur os gwelwch yn dda. Diolch. 
Can you please ensure that the medical forms for Cardiff are sent to the school by the end of the day tomorrow. Could you also please ensure that the dates are included when your child received the tetanus jab. If you have not filled this in could you please note the date on a piece of paper and send to the school to ensure that all details are on the form. Thank you.